โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

คณะผู้บริหาร

นางสาวเอื้อมพร วอนยิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 0-2448-6617 ต่อ 123
[email protected]


น.ส.จันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ 0-2448-6617 ต่อ 125
Email : [email protected]


น.ส.ประกายดาว กลิ่นเกิด

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-2448-6617 ต่อ 104
Email : [email protected]


นายมิ่ง ขาวปลื้ม

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2448-6617 ต่อ 123
Email : [email protected]

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X