โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2566

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X