โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

งานแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังเเผนการจัดการเรียนรู้ 2564

บันทึกหลังเเผนการจัดการเรียนรู้ 2564

เเบบขออนุมัติเเผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับปรับปรุง 2564)

เเบบขออนุมัติเเผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับปรับปรุง 2564)

เเบบประเมินเเผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน

เเบบประเมินเเผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน

เเบบประเมินเเผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม

เเบบประเมินเเผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม