โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพารามประกาศแจ้งงดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะมีการสอนชดเชยภายหลัง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Previous Post
Newer Post