โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.วิมณเทียร เพาะบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คศ.1


นายธีรธร วิศวปติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครู คศ.1


นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์

ครู คศ.1


นายสิทธิโชค พึ่งญาติ

พนักงานราชการ


นายธนพล ชัยนคร

ครูอัตราจ้าง