โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศโรงเรียนมหรรณพารามเรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📢📢 ประกาศโรงเรียนมหรรณพารามเรื่องขยายเว […]
Read more

การเตรียมเอกสารสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์มอบตัวที่โรงเรียน

การเตรียมเอกสารสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีกา […]
Read more