โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤติกร บุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คศ.1


นางวาสนา นาครัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกิตติภูมิ มีมอญ

ครู คศ.1


นายกาบีรอน กรดดำ

ครูอัตราจ้าง


น.ส.นันทิชา ณ โนนชัย

ครูอัตราจ้าง