โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ม.1 และ ม.4 Smart Class (เพิ่มเติม)
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

รับสมัครนักเรียนห้องปกติ

ม.1 และ ม.4
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน สถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจ
วิดีทัศน์แผนการเรียน