โรงเรียนมหรรณพาราม
info@mh.ac.th
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม 2564

รับสมัครนักเรียนห้องปกติ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน สถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจ
วิดีทัศน์แผนการเรียน