โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ลูกจ้างประจำ


นายประสงค์ ใจชื้น

หัวหน้านักการภารโรง


นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว

นักการ


นายจงกล จุ้ยประเสริฐ

นักการ


นางกชกร จิ๋วรักษา

นักการ


นายบุญส่ง บุญกลิ่น

ร.ป.ภ.


นายบรรเจิด ผันทอง

ร.ป.ภ. อัตราจ้าง


นายนิรุตต์ สุวรรณหงษ์

นักการ อัตราจ้าง


นายฐาฐินันท์ อ่อนภักดี

พนักงานขับรถ อัตราจ้าง


นายอนันต์ ใจเหลือ

พนักงานขับรถ อัตราจ้าง

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X