โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ลูกจ้างประจำ


นายประสงค์ ใจชื้น

หัวหน้านักการภารโรง


นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว

นักการ


นายจงกล จุ้ยประเสริฐ

นักการ


นางกชกร จิ๋วรักษา

นักการ


นายบุญส่ง บุญกลิ่น

ร.ป.ภ.


นายบรรเจิด ผันทอง

ร.ป.ภ. อัตราจ้าง


นายนิรุตต์ สุวรรณหงษ์

นักการ อัตราจ้าง

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X