โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

📝เปิดดูรายชื่อได้ที่
⚠️ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
⚠️ หากมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X