โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

📋ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
📎 shorturl.at/arMNO

ให้มาสอบในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
โดยให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

⚠️หากนักเรียนไม่มาสอบในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X