โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

📋ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
⚠️หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
⚠️ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ และไม่มีรายชื่อในประกาศมาสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มีนาคม 2566
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X