โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4⚽ประเภทความสามารถพิเศษ🎺ปีการศึกษา 2566

📋ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
⚠️*หากนักเรียนไม่มาคัดเลือกในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ และให้มาสอบข้อเขียนในวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ซึ่งจะประกาศรายชื่อให้ทราบในลำดับถัดไป
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X