โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ขอแสดงความยินดี🎉 กับนางสาวเอื้อมพร วอนยิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

นางสาวเอื้อมพร วอนยิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 “ประเภท ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2565”จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X