โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนมหรรณพาราม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ของโรงเรียนมหรรณพาราม ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

📝เปิดดูรายชื่อได้ที่
📎 shorturl.at/adkO9

⚠️ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัว ในวัน เวลาตามประกาศ
⚠️ หากมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X