โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Smart Class) ประจำปีการศึกษา 2566

📢 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Smart Class) ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ จำนวน 72 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ จำนวน 36 คน
ลิ้งค์รับสมัคร
หมายเหตุ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมหรรณพาราม
โทร. 02-4486617 ต่อ 125 กลุ่มบริหารวิชาการ(ติดต่อในวันและเวลาราชการ)
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X