โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

รายการแข่งขันที่ชนะเลิศ เหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติมี 7 รายการดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-ม.6
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
3. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6
4. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
6. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X