โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม ได้รับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Intergrity and Transparency Assessment Online: ITA 🏆“ ระดับ AA ด้วยคะแนน 97.27”🏆
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X