โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กำหนดการประกาศผล0,ร,มส และวันสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการประการศผล 0 , ร , มส และกำหนดการซ่อม 0 , ร , มส
วันที่ 30 ก.ย. 65 ประกาศผล 0 , ร , มส ในรูปแบบออนไลน์ผ่านครูที่ปรึกษา โดยนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน
วันที่ 3-7 ต.ค. 65 กำหนดการซ่อม 0 , ร , มส ให้นักเรียนเดินทางมาซ่อมกับครูประจำรายวิชาวันที่ 1 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X