โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนมหรรณพารามให้กับนักเรียนระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X