โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (smart class) ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X