โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพารามเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ สนามชมพู-ฟ้า

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X