โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ เรียงร้อยถ้อยความ(เรียงความจากภาพ)
วิเลขาอาลักษณ์ (คัดลายมือ) พินิจวรรณคดี (ตอบคำถามวรรณคดี) เสนาะกรรณวรรณนา (อ่านทำนองเสนาะ) เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทย และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ให้คงอยู่สืบไป

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X