โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 งานสภานักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ได้แก่ นางสาวสุรัมภา จินดานิล และนางสาวปรารถนา ยอดแสง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง IMD YOUTH LEADERSHIP CAMP 2022 ที่จัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งยังได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม และรับเกียรติบัตรลงนามจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโดยผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X