โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ค่าย YOUNG ENGINEERS CAMP ซึ่งจัดโดยสาระเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่าย YOUNG ENGINEERS CAMP ซึ่งจัดโดยสาระเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนของแผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การใช้งานเซนเซอร์บนอุปกรณ์ไมโครบิต และ การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโครงงานจากไมโครบิต ณ หอประชุมอาคาร 5 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X