โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม จัดการสอบวัดผลกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมหรรณพาราม จัดการสอบวัดผลกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Onsite ในการจัดห้องสอบมีการกำหนดจำนวนนักเรียนเข้าห้องสอบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X