โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมหรรณพาราม รับการติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน มหรรณพาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X