โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน เเผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (สาระทัศนศิลป์) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน เเผนการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ( สาระทัศนศิลป์ ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดวาดภาพสีน้ำ ในงาน watercolor contest ณ วิทยาลัยเพาะช่าง ฝึกซ้อมเเละควบคุมนักเรียนโดยครูถนอมศักดิ์ เมรี และครูพัฒน์ระวี สังข์วาลย์เงิน “

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X