โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนสาขาวิชาพลศึกษา และวิชาศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X