โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ขอให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดวันและเวลาที่กำหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินการสอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจน

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ขอให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดวันและเวลาที่กำหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินการสอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจน
ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งนี้ >> https://shorturl.asia/7WxFm
หมายเหตุ *** เฉพาะวิชาศิลปะ สาขานาฏศิลป์ ***
ลำดับที่ 1 – 12 สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 – 12.00 น.

ลำดับที่ 13 – 24 สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 – 15.00 น.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X