โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม เรื่องการยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4

📣📣ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม เรื่องการยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔎🔎รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบได้จากลิ้งนี้ 👉👉 https://shorturl.asia/Rq0IT
📌📌 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่ออ่านรายละเอียดการรายงาน วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน โดยให้นักเรียนสแกน QR-Code ของแผนการเรียนที่นักเรียนมีรายชื่อตามประกาศ ถ้านักเรียนไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X