โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสาต์ – วิทยาศาสตร์ ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
🔍🔍 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากลิ้งนี้ https://shorturl.asia/o0LkD
🔍🔍 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จากลิ้งนี้
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X