โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมหรรณพาราม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X