โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมที่ คณะจิตรกรรม

วันที่ 19 ธันวาคม 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม workshop เพิ่มทักษะที่คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นครปฐม

Previous Post
Newer Post

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X