โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมหรรณพารามได้จัดกิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  วันคล้ายวันพระราชสมภพ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Newer Post

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

X