นักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานตัวที่บริเวณห้องประชุม ใต้อาคาร 3
วันที่ 6 เมษายน 2558

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG