การกัดกระจกด้วยสารเคมีขั้นตอนการกัดกระจก
1. ทำความสะอาดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำเปล่า แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
2. วาดหรือลอกแบบที่ต้องการลงบนกระดาษปอนด์
3 .ตัดสติกเกอร์พีวีซีขนาดกว้างกว่ากระจกด้านละประมาณ 1/2 นิ้ว-1นิ้ว แล้วนำไปติดลงบนแผ่นกระจกที่ทำความสะอาดแล้ว โดยในการติดสติกเกอร์ ให้ติดหุ้มไปจนถึงด้านหลังของกระจก และถูไล่ฟองอากาศ
4.
นำกระดาษที่เตรียมไว้มาทาด้านหลังด้วยกาวแท่ง หรือพ่นด้วยกาวสเปรย์ แล้วนำไปคิดลงบนแผ่นกระจกที่ติดสติกเกอร์ไว้แล้ว
5. ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที หรือจนกว่ากาวแห้ง จากนั้น นำมีดตัดสติกเกอร์ หรือคัตเตอร์มาตัดแบบตามที่ต้องการโดยในบริเวณใดที่ต้องการให้ถูกน้ำยากัด จะต้องตัดและลอกสติกเกอร์ออกมาจนเห็นเนื้อกระจกทุกครั้ง

6        จากนั้นจึงทำการลอกแบบออก ต้องระวังอย่าให้สติกเกอร์ที่ติดในบริเวณที่ไม่ต้องการให้น้ำยากัดหลุดลอกออกมาด้วย

7 .ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณที่ต้องการให้น้ำยากัด ไม่มีสติกเกอร์หรือกาวติดค้างอยู่บนผิวกระจก ถ้าจุดใดยังคงมีสติกเกอร์กรือกาวติดค้างอยู่ ให้ใช้มีดคัตเตอร์สะกิดออกให้หมด
8 .นำดินน้ำมันมาปั้นเป็นเขื่อน กั้นรอบบริเวณที่ตัดสติกเกอร์ไว้
9.
สวมถุงมือยาง ก่อนเทน้ำยากัดกระจกลงในบริเวณที่กั้นดินน้ำมันไว้ให้พอท่วมผิวกระจก แล้วทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง

ข้อระวัง
- น้ำยากัดกระจกนี้จะไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสติกหรือยาง แต่ทำปฏิกิริยากับแก้ว กระจก ขวด และผิวหนัง   

ดังนั้นต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่ใช้น้ำยา
 - การเทน้ำยาลงบนกระจก ควรทำในที่โล่งแจ้งซึ่งระบายอากาศได้ดี

10 .สวมถุงมือยางก่อนเทน้ำยากัดกระจกกลับคืนลงไปในขวด น้ำยากัดกระจกนี้ สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก

ประมาณ 4 ครั้ง หลังจากนั้นก็จะหมดฤทธิ์กัดกร่อน ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

11 .นำกระจกไปล้างน้ำยาออกด้วยน้ำเปล่า โดยให้ล้างทั้งที่ยังมีเขื่อนดินน้ำมันกั้นอยู่
12 .ลอกเขื่อนดินน้ำมัน และติดสติกเกอร์พีวีซีที่ปิดทับบนกระจกออก

 

หมายเหตุ
            ดินน้ำที่ลอกออกมานี้สามารถนำมาใช้เป็นเขื่อนกั้นน้ำยาซ้ำได้ 3 ครั้ง เท่านั้น หลังจากนั้นจะขาด

ความเหนียวและไม่สามรถกั้นน้ำยาได้อีก
13  .ล้างกระจกให้สะอาดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าส
ะอาด

 

กลับหน้าหลัก