นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษาที่ สยามนิรมิต
วันที่ 31 ตุลาคม 2557


498.JPG

499.JPG

500.JPG

501.JPG

502.JPG

503.JPG

504.JPG

505.JPG

506.JPG

507.JPG

508.JPG

509.JPG

510.JPG

511.JPG

512.JPG

513.JPG

514.JPG

515.JPG

516.JPG

517.JPG

518.JPG

519.JPG

520.JPG

521.JPG

522.JPG

523.JPG

524.JPG

525.JPG

526.JPG

527.JPG

528.JPG

529.JPG

530.JPG

531.JPG

532.JPG

533.JPG

534.JPG

535.JPG

536.JPG

537.JPG

538.JPG

539.JPG

540.JPG

541.JPG

542.JPG

543.JPG

544.JPG

545.JPG