การใช้Dreamweaver MX2004
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2010
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2012
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2013
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2014
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2552
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2553
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2554
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2555
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2556
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash MX
การใช้ Jump Menu  ด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX2004
ผลงานเว็บไซต์บน Google Site
ผลิตวีทีอาร์มุทิตาคารวะ ปี 2558
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2016
ผลิตวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนปี 2017
เอกสารโค้ด HTML
สื่อการสอนการใช้โปรแกรม Sony Vegas


 

การใช้โปรแกรมPhotoshop CS2 เบื้องต้น
วิธีการซ่อนเงาแบบPathfinder ด้วยโปรแกรม Illustrator
วิธีการซ่อนตัวอักษรกับภาพ  ด้วยโปรแกรม Illustrator
วิธีตัดตัวอักษรซิกแซ็ก  ด้วยโปรแกรม Illustrator
วิธีเลือกใช้ลายพู่กัน  ด้วยโปรแกรม Illustrator
การตัดตัวอักษรแบบMake  ด้วยโปรแกรม Illustrator
การทำตัวอักษรเงาตกทอด  ด้วยโปรแกรม Illustrator
การทำตัวอักษรนีออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Illustrator
ทำตัวอักษรพื้น Warp038  ด้วยโปรแกรม Illustrator
ผลงานเว็บไซต์บน Google Site         
   
         


 

เทคนิคการZoom ด้วยโปรแกรม Flash
เทคนิคการ Gorup  ด้วยโปรแกรม Flash
เทคนิคการAlpha   ด้วยโปรแกรม Flash
การปรับแต่งเสียงด้วยโปแกรม Audacity
ผลิตผลงานแอนิเมชั่นวันแม่
ผลิตผลงานแอนิเมชั่นบูรณาการกับสาระฯอี่น
ผลงานเว็บไซต์บน Google Site
เอกสารโค้ด HTML
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่มีต่อความคิดสร้างสรรค