โรงเรียนมหรรณพาราม แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ นักเรียนดี เก่ง มีความสามารถระดับอาเซียน
ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวูซู ประเภทยุทธลีลา ฉางฉวน
ในการแข่งขันซีเกมส์ ที่ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 11 -25 ธันวาคม 2556
สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และประเทศไทย โรงเรียนมหรรณพารามขอชื่นชม ยกย่อง และเชิดชู


a001.JPG

a002.JPG

a003.JPG

a004.JPG

a005.JPG

a006.JPG

a007.JPG

a008.JPG

a009.JPG

a010.JPG

a011.JPG

a012.JPG

a013.JPG

a014.JPG

a015.JPG

a016.JPG

a017.JPG

a018.JPG

a019.JPG

a020.JPG

a021.JPG

a022.JPG

a023.JPG

a024.JPG

a025.JPG

a026.JPG

a027.JPG

a028.JPG

a029.JPG

a030.JPG

a031.JPG

a032.JPG

a033.JPG

a034.JPG

a035.JPG

a036.JPG

a037.JPG

a038.JPG

a039.JPG

a040.JPG

a041.JPG

a042.JPG

a043.JPG

a044.JPG

a045.JPG

a046.JPG

a047.JPG

a048.JPG

a049.JPG

a050.JPG

a051.JPG

a052.JPG

a053.JPG

a054.JPG

a055.JPG

a056.JPG

a057.JPG

a058.JPG

a059.JPG

a060.jpg

a061.jpg

a062.jpg

a063.jpg

a064.jpg

a065.jpg

a066.jpg

a067.jpg