ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
พร้อมาแจกทุนการการศึกษาเรียนดี 1 ห้องเรียน 1 ทุน ของนักเรียนปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 5 โรงเรียนมหรรณพาราม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558


IMG_8721_resize.JPG

IMG_8722_resize.JPG

IMG_8723_resize.JPG

IMG_8724_resize.JPG

IMG_8725_resize.JPG

IMG_8726_resize.JPG

IMG_8727_resize.JPG

IMG_8728_resize.JPG

IMG_8729_resize.JPG

IMG_8730_resize.JPG

IMG_8731_resize.JPG

IMG_8732_resize.JPG

IMG_8735_resize.JPG

IMG_8736_resize.JPG

IMG_8737_resize.JPG

IMG_8738_resize.JPG

IMG_8739_resize.JPG

IMG_8740_resize.JPG

IMG_8741_resize.JPG

IMG_8743_resize.JPG

IMG_8744_resize.JPG

IMG_8745_resize.JPG

IMG_8746_resize.JPG

IMG_8747_resize.JPG

IMG_8748_resize.JPG

IMG_8749_resize.JPG

IMG_8750_resize.JPG

IMG_8751_resize.JPG

IMG_8752_resize.JPG

IMG_8755_resize.JPG

IMG_8756_resize.JPG

IMG_8758_resize.JPG

IMG_8759_resize.JPG

IMG_8760_resize.JPG

IMG_8761_resize.JPG

IMG_8762_resize.JPG

IMG_8763_resize.JPG

IMG_8764_resize.JPG

IMG_8765_resize.JPG

IMG_8766_resize.JPG

IMG_8767_resize.JPG

IMG_8768_resize.JPG

IMG_8769_resize.JPG

IMG_8770_resize.JPG

IMG_8771_resize.JPG

IMG_8772_resize.JPG

IMG_8773_resize.JPG

IMG_8774_resize.JPG

IMG_8775_resize.JPG

IMG_8776_resize.JPG

IMG_8777_resize.JPG

IMG_8778_resize.JPG

IMG_8779_resize.JPG

IMG_8780_resize.JPG

IMG_8781_resize.JPG

IMG_8782_resize.JPG

IMG_8783_resize.JPG

IMG_8784_resize.JPG

IMG_8785_resize.JPG

IMG_8786_resize.JPG

IMG_8787_resize.JPG

IMG_8788_resize.JPG

IMG_8789_resize.JPG

IMG_8790_resize.JPG

IMG_8791_resize.JPG

IMG_8792_resize.JPG

IMG_8793_resize.JPG

IMG_8794_resize.JPG

IMG_8795_resize.JPG

IMG_8796_resize.JPG

IMG_8797_resize.JPG

IMG_8798_resize.JPG

IMG_8799_resize.JPG

IMG_8800_resize.JPG

IMG_8801_resize.JPG

IMG_8803_resize.JPG

IMG_8804_resize.JPG

IMG_8805_resize.JPG

IMG_8806_resize.JPG

IMG_8807_resize.JPG

IMG_8808_resize.JPG

IMG_8809_resize.JPG

IMG_8810_resize.JPG

IMG_8811_resize.JPG

IMG_8812_resize.JPG

IMG_8813_resize.JPG

IMG_8814_resize.JPG

IMG_8815_resize.JPG

IMG_8816_resize.JPG

IMG_8817_resize.JPG