โรงเรียนมหรรณพารามเข้าร่าวมการอบรมโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ
จัดโดยสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วันที่ 24 - 25 เมษาน 2558


001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg