คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 เรียนรู้บูรณาการสาระท้องถิ่น เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนท้องถิ่น
ที่โรงเรียนกาญจนสิงหาสน์
วันที่ 25 ธันวาคม 2557


001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG

023.JPG

024.JPG

025.JPG

026.JPG

027.JPG

028.JPG

029.JPG

030.JPG

031.JPG

032.JPG

033.JPG

034.JPG

035.JPG

036.JPG

037.JPG

038.JPG

039.JPG

040.JPG

041.JPG

042.JPG

043.JPG

044.JPG

045.JPG