ชีววิทยาของช้าง ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูล Elephantidae มี 2 สกุล (Genus) คือ ช้างอาฟริกาและช้างเอเชีย สำหรับช้างอาฟริกาแบ่งออกเป็น ช้างทุ่งอาฟริกาและช้างป่าอาฟริกา ส่วนช้างเอเชียแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อยคือ ช้างย่อยศรีลังกา ช้างย่อยอินเดีย และช้างย่อยสุมาตรา ซึ่งช้างไทยจัดอยู่ในกลุ่มช้างย่อยอินเดีย ความแตกต่างระหว่างช้างอาฟริกากับช้างเอเชีย คือ ความสูง ขนาดและน้ำหนักตัว ซึ่งในลักษณะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยช้างอาฟริกาจะมีลำตัวสูงใหญ่กว่าช้างเอเชียมาก โดยตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 4-5 ตัน ในขณะที่ช้างเอเชียตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3.5-4.5 ตัน เท่านั้น ส่วนตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ นอกจากนั้นจำนวนเล็บจะไม่เท่ากัน คือ ช้างเอเชียมีเล็บในแต่ละเท้ามากกว่าช้างอาฟริกา 1 เล็บ กล่าวคือ ช้างเอเชียเท้าหน้ามี 5 เล็บ เท้าหลังมี 4 เล็บ ส่วนช้างอาฟริกาเท้าหน้ามี 4 เล็บ และเท้าหลังมี 3 เล็บ นอกจากนั้นใบหูของช้างอาฟริกาจะกางแผ่ออกและใหญ่กว่าช้างเอเชีย มากตลอดจนโครงสร้างของกระดูกสันหลัง ช้างเอเชียจะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายโดมไปจนถึงสะโพก ในขณะที่ช้างอาฟริกาจะโค้งเพียงเล็กน้อยจากหลังกระดูกไหล่