วันที่ 27 มี.ค. 57
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สพม.1 ตรวจสอบการใช้งบประมาณโรงเรียนมหรรณพาราม
ณ ห้องประชุม 116 โรงเรียนมหรรณพาราม


001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG