งานคอมพิวเตอร์ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบซอร์ฟแวร์ ใหม่ และ เช็คระบบเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ A และ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ D
เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557


001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG