Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 = 241 คน
สรุปยอดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 = 166 คน
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
ดาวโหลดรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนจาก Google Drive
วีดีโอรวมพลังแห่งความภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนรู้ เตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
คลิก ดูปฏิทินกำหนดการงานวิชาการตั้งแต่ ถึง 22 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2561 โดยละเอียด
 
  ดาวโหลดปฏิทินวิชาการโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
 
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2561
             กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
             กีฬาสีปี 2561 วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561
             ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 เสนอผู้อำนวยการลงนาม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
             ครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
             ครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
             ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 และบันทึกหลังแผนภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561
             อบรมครู การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานใน Logbook Teacher วันที่ 25 ตุลาคม 2561
             ครูลงนามปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
             ปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2561
             พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 10 ตุลาคม 2561
             ครูส่งสมุด ปพ.5 และ ปพ.5 ที่พิมพิ์ลง Bookmark ใน Google Drive วันที่ 9 ตุลาคม 2561
             ประกาศผล 0 , ร ,มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2561 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวพร้อมสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2561วันที่5 และ 8 ตุลาคม 2561
             ประกาศผล 0 , ร ,มส และ มผ ภาคเรียนที่1/2561 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวพร้อมสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2561วันที่ 2-4 ตุลาคม 2561
             ทัศนศึกษาซาปา ประเทศเวียดนามเหนือ วันที่ 26 -30 กันยายน 2561
             งานเลี้ยงเกษียณให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 17 -21 กันยายน 2561
             ผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 อำลามหรรณพาราม วันที่ 14 กันยายน 2561
             พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Math Day) ปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561
             ส่งรายชื่อนักเรียน มส.ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 31สิงหาคม 2561
             พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ปี 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561
             ค่ายรักการอ่านปี 2561 วันที่ 21สิงหาคม 2561
             กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ วันที่ 20 -24 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.2 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561
             สอบ Pisa ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.40 - 15.10 น. ณ หอประชุมอาคาร 5 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
             อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Sony Vegas วันท4 - 5 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมบอร์ดแค้มป์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
             โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู้เป้าหมายที่เป็นศูนย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 -4 สิงหาคม 2561
             กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10ที่วัดกระจัง วันที่ 25กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 25กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ สมรโกฏิ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2561 ณ วัดมณฑป วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
             สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
             ประเมินครูผู้ช่วยประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
             สอบกลางภาค วันที่ 16- 20 กรกฎาคม 2561
             ค่ายเยาวชนรักการอ่าน วันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2561
             ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561
             ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.1 กลุ่ม 4 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
             ครูอรนภา ศรีสุข อำลามหรรณพ์ไปช่วยราชการที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
             ตรวจ ปพ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2561 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
             กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 29 มิถุนายน 2561