Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558
วีดิทํศน์โรงเรียน 2559
สารสนเทศปีการศึกษา 2556


ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม
 
             พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุ 84 พรรษา มหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
             ออกเสียงประชามติ 2559 ร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม   วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
             ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม   วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
             ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม   วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
             นักเรียน Smart Class ม.ต้นฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
             อบรมพัฒนาสมรรถนะและอุดมการณ์ครู สมพ.1 กลุ่มที่ 4 ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  วันที่ 23 - 24กรกฎาคม 2559
             นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ถวายเทียนพรรษาปีการศึกษา 2559 วัดสมรโกฏิ  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.
             นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ถวายเทียนพรรษาปีการศึกษา 2559 วัดมณฑป  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.
             สอบวัดผลกลางภาค วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559
             ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ร่วมจัดนิทรรศการ ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
             โรงเรียนมหรรณพารามนำเสนอ Best Practices ของนักเรียนเร่วม ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
             หล่อเทียนจำนำพรรษาปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
             บริจาครถตู้โรงเรียนรอการจำหน่ายให้แก่โรงเรียนชลประทานบานกอโจด จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2559
             พิธีประดับเข็ม ม.ณ. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
          นักเรียน Smart Class ม.ปลาย ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
             ค่ายคุณธรรมชั้น ม.1 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
             อบรม Sony Vegas เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนและครู วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 2 -3 กรกฎาคม 2559
             กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 24 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 21 มิถุนายน 2559
           พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและทุนช้างเผือก วันที่ 16 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครูปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมรณรงค์ต้านไข้หวัดใหญ่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559
           กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดปี 2559
 
ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาดหรือภาพยนตร์สั้น ตามโครงการ Stronger Together Contest คลิกดูรายละเอียด